Disclaimer


Juridisk information


Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofilmer är skyddade av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter.

Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Vi påpekar att bilder på webbsidorna delvis är föremål för tredje parts upphovsrätt.

Denna hemsida har sammanställts med största omsorg. Det kan dock inte garanteras att uppgifterna som finns på den är utan fel och korrekta. Eventuellt ansvar för skador som uppkommer direkt eller indirekt från användningen av denna webbplats är utesluten, såvida de inte är baserade på avsikt eller grov oaktsamhet.

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Röder ansvarar inte för dataskyddsstrategin och innehållet på dessa webbplatser.