FAQ – OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Vilka fördelar erbjuder equitents produkter för ridhallar byggda med en massiv byggmetod?

Equitent ridtält och longeringstält samlar poäng med ett  attraktivt pris-kapacitetsförhållande. Klassiska ridhallar av  trä- eller stålkonstruktion binder mycket kapital, både vid nybyggnation, men även för underhåll och service. En ridhall eller longeringshall från equitent genererar orsakar bara en bråkdel av kostnaderna och är nästan underhållsfri. Dessutom kan ridhallarna valfritt byggas ut  i rastermått dvs. i bredd med ringa ansträngning. Dessutom kan den genomtänkta konstruktionen monteras på kort tid i jämförelse med massiva ridhallar och på nästan alla uppställningsplatser. Ett byte av uppställningsplats för hallarna kan alltid snabbt genomföras. Den genomskinliga PVC-taktäckningen och de sidoliggande vindskyddsnäten säkerställer ett ljust, angenämt rumsklimat under dagen och i alla väderleksförhållanden. Genom den sidoliggande nätbeklädnaden njuter ryttare och häst av fri utsikt.

Vilken ridhall passar till mina krav?

Vi ger dig gärna råd personligen och utan bindning  vid ett möte på plats, för att hitta individuellt utrustade ridhallslösningar som passar dina ändamål och önskemål. Det omfattande tillbehörsprogrammet med belysnings- och bevattningssystem, band, takrännor och tillbyggnadsmöjligheter lämnar inga önskemål ouppfyllda. Du når oss direkt och personligen på telefon (+49 6049 700-300) eller per e-post (info@equitent.de)

 

Krävs bygglov för ridhallar, ridtält eller longeringshallar?

För mycket korta uppställningstider kan ett mobilt hallsystem utan några större formaliteter monteras upp tack vare det förenklade bygglovsförfarandet för ”flygande byggnader”. Om  en längre brukstid än tre månader planeras, beslutar ansvarig byggnadsnämnd, om det är nödvändigt med en bygglovsansökan. För detta ställer equitent kontrollerbar statik till förfogande. Dessutom ger vi dig gärna råd vid alla relevanta frågor om ansökan av bygglov och hjälper dig under processen.

Hur ska marken vara beskaffad?

Ridhallar, ridtält och longeringshallar från equitent kan monteras på naturlig mark, beläggnings- och asfaltytor eller på kompakt grus med jordankare. På betong sätts konstruktionen fast med  dymlingar för tunga belastningar.

 

Vilka material består ridhallens konstruktion av?

Hallstommen består av aluminiumprofiler resp. varmförzinkade ståldelar och är därmed korrosionsbeständig. Taket och väggbeklädnaden består av mycket exklusiva, genomskinliga och UV-beständiga, PVDF-belagda presenningar, tillverkade enligt EN 15619. Presenningen är nästan  brandsäker enligt DIN 4102 och EN 13501, smutsavvisande och armerad med  Low-wickbelagda polyestertrådar.  Enligt önskemål kan även andra väggbeklädnader komma till användning

 

Vilka krav uppfyller equitent hallsystem beträffande vind- och snöbelastning?

Vid planläggning ska regionala, föreskrivna snö- och vindbelastningar beaktas. Ridhallen och longeringshallen kan monteras i vind- och snöbelastningszonerna 1 – 3.

 

Vilka finansieringsmöjligheter erbjuder equitent?

Equitents finansieringsalternativ är lika flexibla som equitent hallsystem. Vi ger dig gärna råd under ett personligt samtal om dina möjligheter.

 

Kan jag besiktiga equitents produkter?

Vi sätter dig gärna i  kontakt med våra kunder. Då har du möjligheten att besiktiga våra ridtält och longeringshallar under användning, för att personligen uppleva kvalitet och funktion samt utrustningsmöjligheterna för equitentsystemen.