Equitent – Premium-tillverkare från Tyskland

Som Premium-tillverkare av mobila och modulära utrymmeslösningar är RÖDER-gruppen sedan årtionden en exklusiv leverantör till många internationella ridsportsevenemang samt mångårig partner med CHIO i Aachen.

Praktiskt nära och i samarbete med hästverksamheter och ridsportsarrangörer, både i privata men även i professionella sammanhang, utvecklades målinriktade, funktionella rid- och longeringshallar. Vision och uppdrag är hos equitent utformning och produktion av ljusa, vänliga och prismässigt attraktiva utrymmeslösningar för ridsport, som förenar byggnormer med lätthet i den mobila och modulära konstruktionen.

Engineered in Germany – Made by RÖDER

Ta vara på den beprövade erfarenheten och kvaliteten i  RÖDER-gruppen, som sedan årtionden tillhör de internationella marknadsledarna inom området mobila och modulära tält- och hallösningar. Hos equitent drar du nytta av ett fantastiskt pris-kapacitetsförhållande.

Som Premium-tillverkare är RÖDER-gruppen sedan årtionden leverantör till många internationella ridsportsevenemang.

Kompetent och personlig rådgivning

Din personliga kontaktperson ger dig kompetenta råd på plats om ditt optimala hallsystem och utrustningsmöjligheter samt om individuellt anpassad finansiering. Du får samtliga byggnadsritningar, statik samt hållbarhetsintyg enligt fastställda byggnormer.

Equitent erbjuder dig att  besöka ett  referensobjekt, så att du kan få  intryck av kvaliteten och användningsmöjligheterna i våra hallsystem. Kontakta oss per telefon 0 6049 700 300 eller per e-post under info@equitent.de

Byggkostnader och montering

Flera års erfarenhet av nära samarbete i privata såväl som professionella sammanhang erbjuder ridsporten hög kvalitet, säkerhet samt livslängd och gör equitent ridhallar till en upplevelse för människa och djur. Du har möjlighet att inbespara monteringskostnader med egna insatser eller equitent övertar monteringen av din ridhall eller longeringshall. Våra erfarna monteringsteam monterar  ditt hallsystem på kort tid (1,5 till 6 dagar – beroende på produkt och utrustning).

Det modulära byggsatssystemet för ridhallar från equitent möjliggör även efter några år en variabel utbyggnad som motsvarar dina behov.

Tilltalande finansieringsmodeller

Beroende på användningsområde och varaktighet finns olika intressanta finansieringsmöjligheter. Konstruktionen av rid- och longeringshallar är utformad för långfristig användning. Köp av en equitent rid- eller longeringshall ger även på lång sikt ett meningsfullt alternativ till massiva ridhallar. Med attraktiva leasingvillkor erbjuder vi dig  ytterligare finansieringsalternativ. Kontakta oss på telefon 0 6049 700 300 eller per e-post under info@equitent.de

Överensstämmelse med högsta kvalitet och säkerhetsstandarder

Redan vid utveckling och tillverkning av produkterna använder equitent kvalificerade medarbetare. De har årtionden av erfarenhet inom permanenta och tillfälliga byggnader men även av material av mycket hög kvalitet. Våra nöjda kunder är övertygade av vår säkerhetsstandard och kvalitet.

Vårt förtroende av det använda materialet är baserat på kontinuerlig och hållbar kvalitetshantering. Equitent är certifierad enligt den europeiska standarden EN ISO 9001: 2008 och EN ISO 14001: 2009. Hela statiken beräknas och testas enligt den europeisk standarden EN 13782.

Aluminiumsektionen består av höghållfasta rörprofiler och har en fyrnotskedersteknik. Detta möjliggör modulär byggstensteknik och ett brett utbud av expansionsalternativ. Dessutom står stålrörstekniken för säkerhet och skydd - även vid extrema väderförhållanden. Höghållfasta aluminiumlegeringar och varmförzinkat stål garanterar en beständig anslutning.

Vid presenningläggning överträffar equitent det kvalitativa minimumkravet för produktcertifieringen EN 15619. De slitstarka och tåliga presenningarna är utrustade med speciella Low-wick polyesterstrådar och en PVDF-lackering. Detta förbättrar väderbeständigheten, förhindrar smuts på ytan och inträngning av fukt. Dessutom är presenningarna enligt standarderna DIN 4102 och EN 13501 svårantändliga, resistenta mot svampar och sporer (svampdödande) och V-resistenta.

Överensstämmelse med högsta kvalitetskrav och säkerhetsstandarder utgör en bas för hela vår verksamhet. Därför är kvalitet, säkerhet och livslängd fasta beståndsdelar i RÖDER:s företagskultur.

För optimering av produktions- och affärsprocesser samt för att upprätthålla alla säkerhetsriktlinjer, vad gäller produktkvalitet och kundtillfredsställelse, förlitar sig equitent på en kontinuerlig, hållbar och grundlig kvalitetsinriktning.  

Konceptet för vår kvalitetsinriktning bygger på interna och externa komponenter. Alla relevanta processer från utveckling, materialval och projektplanering till överlåtning av rid- och longeringshallar till kunderna definieras och dokumenteras. ”Engineered in Germany” och ”Made by RÖDER” är för oss som premiumtillverkare ett prestationslöfte till våra kunder. Förutom vår utvecklingskompetens är kvalitetsinriktning därför avgörande för våra produktframgångar och att våra kunder har förtroende för oss.

De kontrollerade och certifierade kvalitetsstyrningssystemen enligt den europeiska standarden EN ISO 9001:2008 och EN ISO 14001:2009 avser utveckling, konstruktion, produktion, försäljning och uthyrning av rid- och longeringshallar.

För att upprätthålla kvalitetsmål, genomgår alla anställda regelbundet interna och externa fortsättnings- och vidareutbildningar om ämnet kvalitet och säkerhet. Alla byggnader kontrolleras av TÜV avseende konstruktion, statik och presenningsläggning. Dessutom handleds och övervakas företaget externt av LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) när det gäller kvalitet och säkerhet.