Longeringshallar från equitent erbjuder optimala förhållanden för alla årstider

Stuterier, ridklubbar, hästägare och naturligtvis hästar drar fördel av equitents mobila och samtidigt varaktiga longeringshallar, som erbjuds i tre komfortabla storlekar. Tältsystemet motsvarar gällande byggnormer samt statiska beräkningar och kan anpassas och byggas ut för  individuella behov tack vare  ett omfattande sortiment av tillbehör som t.ex. band, belysningsteknik eller bevattningssystem.

Förankringen av longeringshallen utförs direkt med jordankare eller  dymlingar för tung belastning på enkla pelar- eller stränggjutna fundament. Detta garanterar en temporär, såväl som  varaktig användning på nästan varje uppställningsplats. Uppsättning av equitent longeringstält tar i förhållande till konstruktion av konventionella hallar mindre tid i anspråk. Skillnaden gäller också för pris-kapacitetsförhållandet.

Exklusiva material för en lång användningstid

Longeringshallens stomme består av höghållfasta aluminiumprofiler och får tack vare fotpunkter, takåsar, takfötter och taknoksbottnar  av varmförzinkat stål den för equitent typiska höga stabiliteten. Väggar och tak i longeringstälten utrustas med en textil beklädnad på  ett med PVC-belagt bärverk. Tack vare den avslutande PVDF-beläggningen jämte  exklusiva material är den textila takbeläggningen inte bara smutsavvisande och ljusäkta utan också i det närmaste  brandsäker, UV-beständig och släpper igenom dagsljus.

Tack vare en stram mekanisk spänning av textilbeklädnaden dämpas  störande yttre buller, så att det blir angenämt lugnt i longeringshallen och en atmosfär av välbefinnande för longeringsarbetet skapas.

För öppning och stängning av hallen finns en integrerad skjutdörr, som är lätt att hantera. Som extra tillbehör kan även en bandgrind installeras.

Mycket plats och hög komfort

Standardmässigt integrerade vindskyddsnät skapar året om angenäma klimatförhållanden och skydd mot störande insekter, så att man kan träna under alla årstider.

Longeringstält erbjuds med diameter 16 m, 18 m och 21 m, vilket i praktiken visat sig vara ett optimalt utrymme för ett säkert och fritt arbete med hästar.

Utöver leveransomfattningen med stomme, presenning, skjutdörr och statik kan longeringshallarna på begäran även utrustas med extra band, takrännor, belysning och ytterligare tillbehör. Ta kontakt med oss och vi ger dig gärna råd!

Longeringstält från equitent

Tekniska data för longeringstält

  Standardversion Standardversion Standardversion
Spännvidd: 1.600 cm 1.800 cm 2.100 cm
Sidohöjd: 350 cm 350 cm 350 cm
Taknockshöjd: 562 cm 592 cm 632 cm
A-skänkellängd: 612 cm 691 cm 809 cm
B-löpradie: 627 cm 708 cm 827 cm
Bandhöjd: 160 cm 160 cm 160 cm
Huvudprofil: 170 x 88 x 3/4 mm 220 x 100 x 3 mm 220 x 100 x 3 mm
Snölast: 0,85 kN/m² till 1,50 kN/m² 0,85 kN/m² till 1,50 kN/m² 0,85 kN/m² till 1,31 kN/m²
Stomme:
 • Höghållfast aluminiumprofil
 • Förbindning av aluminium och varmförzinkat stål
 • Plastbelagda stållinor
Presenning:
 • PVC-presenningmaterial 680g/m² tillverkat enligt EN 15619
 • Färg: grön eller vit
 • Nästan brandsäker enligt DIN 4102 och EN 13501
 • Smutsavvisande och ljusäkta
 • Genomskinlig vid dagsljus och UV-beständig
 • Low-wickbelagda polyestertrådar
Leveransomfattning:
 • Ställkonstruktion av höghållfasta aluminiumprofiler
 • Presenning (grön med vindfångarnät)
 • Skjutdörr
 • Statik
Specialtillbehör:
 • Sarg
 • Takränna
 • Belysning
 • Fast sidobeklädnad
 • Tillbyggnader
 • Värme

Planvyer longeringstält från equitent

Inredning och förlängning av ridhall

SERVICE & TILLBEHÖR

Förutom en omfattande standardutrustning till våra longerings- och ridhallar erbjuder equitent utförliga service och tjänsteåtaganden från individuell planläggning till professionell montering, olika finansieringsmodeller samt ett attraktivt förhållande mellan pris och prestanda förutom en massiv konstruktionsmetod.

Equitent erbjuder i utförande och utrustning av sina ridhallar eller longeringshallar flera möjligheter beträffande golvfastsättning, genomskinliga tak- och sidoväggsbeklädnader som partiellt kan bytas ut jämte tillbehör för alla önskemål.


BELYSNING

Alla ridhallssystem kan enligt kunders önskemål utrustas med flera olika belysningssystem.

SYSTEM MED TAKRÄNNA

Rid- och longeringstälten kan valfritt byggas ut  med en takränna av PVC eller i titanförzinkat utförande.

SARG

Träsarg kan i  ridhall avskilja en sida enligt kundens önskemål, för att använda utrymmet till läktare eller förråd. För longeringshall har en särskild sarggrind utvecklats, som även försetts med en klaffmekanism för enhandshantering.